Posts

Showing posts from 2017

Bhakti Shatak4, 5Th Original Jagadguru, Kripalu Literature

Image
Bhakti Shatak4, Written By 5Th Original Jagadguru Shree Kripaluji MaharajJeev Tatastha Shakti Par, Maya Kar Adhikar.
Vastutastu Yaha Das Hai, Swami Nandakumar.

Bhakti Shatak3, 5Th Original Jagadguru Kripaluji | Kripalu Literature

Image
Bhakti Shatak3, Written By 5Th Original Jagadguru Shree Kripaluji Maharaj.
Shaktiman Ki Shaktiyan, Aganit Yadapi Bakhan.
Tin Maha 'Maya', 'Jeev' Aru, 'Para', Trishakti Pradhan.

Bhakti Shatak 2, Joi Radha Soi Krishna Hai, Jagadguru Kripalu Literature

Image
Bhakti Shatak2- Verse,  Jagadguru Shri Kripaluji Maharaj The absolute endless superlative Divinity is Shree Radha Rani, Who is the complete essence of selfless Divine love (Prem).

Bhakti Shatak -1, Aditiya Ika Tatwa Hai | Jagadguru Kripalu Literature

Image

Prem Ras Madira, Kripalu Literature, Jagadguru Shree Kripaluji Maharaj

Image
Kripalu Literature - Prem Ras Madira, By Jagadguru Shree Kripaluji Maharaj